Philpost Scam {2021} Kunin ang Buong Detalye Dito!

Ipinaalala ng Philippine Postal Corporation (PHLPost) sa pangkalahatang populasyon na mag-ingat tungkol sa isa pang trick sa nilalaman na gumagamit ng pangalan ng PHLPost.

Tulad ng ipinahiwatig ng PHLPost, ang trick ng nilalaman ay ipinapadala sa pamamagitan ng mga instant na mensahe na nagpapatunay sa isang dapat na padala ng mga electronic contraption (Samsung Galaxy Smartwatch at iPhone X) na inihanda para sa conveyance na gumagamit ng pangalan ng “PHLPost” sa mga mensahe.

Napansin ng negosyong pang-postal ng estado na nakakuha sila ng iba’t ibang mga kahilingan at mga ungol kabilang ang mga instant na mensahe na nakuha mula sa isang nakumpirmang numero na “PHLPost” na nagpapahiwatig na ang isang dapat na pagpapadala ng alinman sa nasabing mga bagay ay inihanda para sa pagdala pagkatapos na kumpirmahing maghatid ng mga subtlety sa pamamagitan ng pag-click sa isang web interface at paggabay sa kanila na magbayad ng Php599.00 sa pamamagitan ng mekanisadong tagapagbalita o sa pamamagitan ng paglipat ng salapi, para sa pag-install ng mga pagtatasa at iba’t ibang gastos.

Inilantad ng PHLPost na ang mga mensahe at paunawa ay hindi nagmula sa alinman sa kanilang tanggapan at ang mga tukoy na bundle na ipinadala umano na walang mga tagareklamo.

Ipinaliwanag ng PHLPost na wala sa