Dichogiupdanp3gv Com (Tháng 8 năm 2021) Thông tin đầy đủ ở đây!

Ủy ban nhân dân Phường 3 có thể muốn làm sáng tỏ với bạn về nội dung yêu cầu kèm theo:

  • Cách thức và thời gian sắp xếp: Các hộ gia đình tại 17 khu vực trên địa bàn Phường 3 yêu cầu hàng hóa, lương thực, thực phẩm cơ bản (theo Combo ghi bên dưới), rõ ràng theo thời gian biểu kèm theo:

Ngày yêu cầu Ngày nhận

25 tháng 8 năm 2021 27 tháng 8 – 28 tháng 8 năm 2021

27 tháng 8 năm 2021 30 tháng 8 – 31 tháng 8 năm 2021

29 tháng 8 năm 2021 1 tháng 9 – 2 tháng 9 năm 2021

31/8/2021 03 – 4/9/2021

UBND phường sẽ phối hợp nhận hàng và chuyển đến từng gia đình theo hình thức tụ tập riêng thông qua Trưởng ban dân vận địa phương hoặc khu phố vào ngày nêu trên.

Do đó, khuôn khổ sẽ đóng công việc yêu cầu và tiếp tục vào khoảng thời gian như thông báo ở trên.

Vui lòng trao đổi cùng thời điểm yêu cầu với nội dung của số điện thoại đã đăng ký (bắt buộc), để yêu cầu được xác nhận là đã được thanh toán và chuyển tải bằng kế hoạch thông báo trên.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tập trung giải quyết các yêu cầu từ các khu phố theo sự sắp xếp đã kê khai và điền chính xác vào đúng vị trí, tập hợp riêng, dữ liệu khu phố.

  • Khi yêu cầu có hiệu lực sẽ có mã yêu cầu, quý khách vui lòng lưu ý nội dung trao đổi là số điện thoại tranh thủ và tổng hợp để chuyển đợt đúng.
  • Hình thức trả góp theo chuyển khoản với thực chất là số điện thoại tranh thủ sắp xếp (cần thiết) được thể hiện bằng số liệu kèm theo:

Tên người nắm giữ kỷ lục: Đặng Thị Bích Thu

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN phường

Số hồ sơ: 0101646736

Ngân hàng TMCP Đông Á – CN Nguyễn Thái Sơn

Nội dung chuyển: “Số điện thoại nhập ngũ theo yêu cầu”

  • Mọi thắc mắc nếu không quá rắc rối liên hệ:
  • Bà Darn Thị Bích Thu – Chủ tịch UBMTTQVN Phường 3: 0909.517.700
  • Các cô, chú của Tổ trưởng Tổ nhân dân để được chỉ đạo.