มิส ที น สู้ โค วิด – ลงทะเบียน ‘มิสทีนสู้โควิด’ แจก 1,000 บาท!

เบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและผู้ค้าสินค้าภายใต้แบรนด์ “มิสทิน” และมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรธนวงศ์ จะมอบเงินจริง 1,000 บาท และกล่องความทนทาน 1,000 บาท 1 ทุนสำหรับทุกครอบครัว สิทธิสถานที่ใกล้เคียงและนามสกุล) รวมมูลค่าถึง 4,000,000 บาท ให้แก่ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านการดำเนินกิจการ “มิสชินต่อสู้กับโควิด” ซึ่งเปิดรับสมัครโดย ช่องทางเว็บไซต์ www.Missin ศึก COVID.com คลิกที่นี่ ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม ถึง 14 สิงหาคม เวลา 24.00 น. ประกาศผลวันที่ 19 สิงหาคม 2564 รอบบ่ายโมงเป็นต้นไป

เงื่อนไขการสมัคร

เปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์โควิด-19 ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ผู้รับผลประโยชน์ 2,000 ทุนควรลงทะเบียนชื่อและที่อยู่ควรเทียบเท่ากับชื่อบัญชีแยกประเภท

ผู้สมัครขอรับทุน ควรระบุผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 เป็นแบบจำลองความคิดในการให้ทรัพย์สิน

แบบจำลองสำหรับความคิดของคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากความละเอียดอ่อนของผลกระทบที่ลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้เพียงแค่ไปที่ไซต์ของ Mistine เพื่อต่อสู้กับโควิดโดย “ไม่ให้ความสำคัญกับกฎการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับอิทธิพลและประสบการณ์มากที่สุด” . . ให้ทางเลือกที่จะได้รับหนึ่งทุนสำหรับแต่ละครอบครัวและความคิดของคณะกรรมการมูลนิธิจะคงอยู่ตลอดไป