มิส ทิน สู้ โค วิด com {สิงหาคม} เปิดรับสมัครแล้ว ลุ้นรับ 1,000 บาท

Mistine Cosmetics มีทรัพย์สินและกล่องความทนทานที่จะเป็นส่วนหนึ่งด้วย สำหรับบุคคลที่เคยประสบภัยพิบัติร้ายแรงของ COVID-19 ในขณะนี้ สามารถสมัครได้ที่ www.Missin battles COVID.com ระหว่างวันที่ 12-14 ส.ค. 62 เวลา 08.00-24.00 น.

โดยรายงานตัวผู้ผ่านการพิจารณาผ่าน www.Missin สู้กับ Covid.com ภายใน 19 ส.ค. 64

มิสทีนและมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์อาจต้องการช่วยเหลือทุกคนให้ผ่านพ้นเหตุฉุกเฉินนี้

เงื่อนไขการลงทะเบียน “มิสทีน สู้ โคโรน่าไวรัส”

เปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้รับผลประโยชน์ 2,000 ทุนควรลงทะเบียนชื่อ-ที่อยู่ควรเทียบเท่ากับชื่อยอดคงเหลือทางการเงิน

ผู้สมัครขอรับทุน ผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ควรกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ในการคิดรางวัล

กฎสำหรับความคิดของคณะกรรมการจะพิจารณาจากรายละเอียดปลีกย่อยของผลกระทบที่ลูกค้าที่ลงทะเบียนไปที่ไซต์ Mystis เพื่อต่อสู้กับ Covid โดยเฉพาะโดย “ลดมาตรฐานในการช่วยเหลือบุคคลที่มักได้รับอิทธิพลและประสบมากที่สุด ” มอบอำนาจให้ครอบครัวเดียวสำหรับทุกรางวัลและความคิดโดยคณะกรรมการมูลนิธิ ล่าสุด